VAIKŲ NAMŲ VEIKLA

  • Apgyvendinimas
  • Aprūpinimas drabužiais, avalyne
  • Įgūdžių ugdymas
  • Konsultavimas
  • Laisvalaikio organizavimas
  • Maitinimas
  • Nuolatinė priežiūra
  • Psichologinė pagalba
  • Sveikatos priežiūra
  • Ugdymo organizavimas

APIE VAIKŲ NAMUS

Globos namai įkurti prieš 70 metų.

Mūsų indėlis 
Kurti šeimyninę aplinką vaikams, likusiems be tėvų globos, pripažįstant kiekvieną vaiką kaip vertybę, siekiant visapusiško asmenybės formavimo.

Siekiame 
Visuomenės poreikius tenkinantys vaikų globos namai, sugebantys išugdyti dorą, savarankišką, pasiruošusią integracijai į visuomenę asmenybę.

Plačiau

Mūsų draugai