Apie mus

Apie mus

Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai yra atviri naujovėms, socialinėms idėjoms bei nepriekaištingam jų įgyvendinimui, aktyviai vykdo veiklą organizuodami visapusišką pagalbą vaikų namuose gyvenantiems vaikams bei pilnamečiams, buvusiems vaikų namų ugdytiniams.

Daug dėmesio yra skirta vaikų šeimyninių santykių sukūrimui. Biologinių šeimų vaikai (broliai, seserys) pradėjo gyventi kartu.

2007 metais suremontuotas vaikų namų stogas, 2008 metais suremontuota ir įkurta bendroji virtuvė, įsigyta moderni įranga, 2009– 2011 metais ES lėšomis įvykdytas projektas „Vilniaus 3-ųjų vaikų globos namų šilumos energijos taupymas“ – apšiltintas fasadas ir pastato pamatai, pakeisti langai ir lauko durys. Įstaiga ženkliai sutaupė šildymo išlaidas ir pastebimai pasikeitė vaikų globos namų aplinka – tapo šilta ir jauku.

Vaikų globos namai sėkmingai išplėtė bendradarbiavimą su aplinkinėmis mokyklomis, tapo atviri miesto visuomenei. Vaikų namų vaikai noriai dalyvauja įvairiose miesto gyvenimo srityse: lanko dailės, muzikos, sporto mokyklas, dalyvauja miesto šventėse, parodose, išvykose ir kelionėse. Vaikų namuose lankosi daug savanorių, įvairių įmonių ir fondų atstovai, kurių pagalba vaikai ilsisi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Vykdomi ilgamečiai vaikų svečiavimosi užsienyje projektai: „Širdis vaikams“ (vaikų svečiavimasis Lenkijoje), „Nuovo Cielo Onlus“ (vaikų svečiavimasis Italijoje).

Ypatingas dėmesys yra skiriaas vaikų gyvenamųjų sąlygų gerinimui, privačių ir individualių erdvių kūrimui. 2011– 2016 m. įvykdytas ypatingai svarbus projektas „Jaukesnė aplinka vaikams“ – vaikų gyvenamųjų patalpų rekonstrukcija. Pertvarkius vaikų gyvenamąsias patalpas, vaikai įsikėlė į jaukius ir modernius butus su miegamaisiais kambariais, svetaine, virtuve ir valgomuoju, atskirai mergaičių ir berniukų dušinėmis ir tualetais, prieškambariu.

Pratęsiant projektą „Jaukesnė aplinka vaikams“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis, paklota nauja kiemo asfalto danga, vaikų namų teritorija nuo pagrindinės V. Grybo gatvės atitverta nauja tvora, įvykdytas cokolinio aukšto ir maisto atsargų bloko remontas.

Vaikų namams švenčiant 70-ies metų Jubiliejų, 2016 metais vaikų namų direktorė, kartu su visais vaikais, darbuotojų kolektyvu įgyvendino vaikų įdėją – pasodino Jubiliejinį „Mūsų svajonių sodą“, kur auga sodininko Juozo Amšiejaus dovanoti sodinukai (kriaušės, abelys, vyšnios).

Atsižvelgiant į vaikų poreikius ir lūkesčius, Jaunųjų verslininkų grupės suteikta parama ir „TV3 IŠSIPILDYMO AKCIJOS“ lėšomis vaikų namų kieme įrengti nauji lauko žaidimų ir sporto įrenginiai. Įrengta aukšta tvora aptverta kamuolinių žaidimų aikštelė.

Vadovė, kartu su darbuotojų kolektyvu, siekia, kad vaikų namai vaikams taptų namais, kuriuose vaikams būtų saugu ir smagu gyventi, kad vaikų namai kiekvienam vaikui taptų namais, į kuriuos norėtųsi sugrįžti.

Nuo 2018 metų direktorė Elvyra Lotc realizuos daugiafunkcinio centro kūrimą (vaikų dienos centras su galimybe pernakvoti, praktinės pagalbos centras globėjų šeimoms – suteikti atostogas). 2018 m. dviejų butų šeimynų gyvenimą ir veiklą įvardins PALYDIMOSIOS GLOBOS ŠEIMYNOMIS (1 ir 4 butai – 7 ir 6 paaugliai ir jaunuoliai).

 


Misija, vizija
Kurti šeimyninę aplinką vaikams, likusiems be tėvų globos, pripažįstant kiekvieną vaiką kaip vertybę, siekiant visapusiško asmenybės formavimo.
Visuomenės poreikius tenkinantys vaikų globos namai, sugebantys išugdyti dorą, savarankišką, pasiruošusią integracijai į visuomenę asmenybę.
Apgyvendinimas

Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namuose nuo 2014 metų steigėjas yra patvirtinęs 50 vietų.

Šiai dienai globos namuose gyvena 37 skirtingo amžiaus vaikai (nuo 7 iki 20 metų).

Vaikų namuose šiuo metu yra 5 butai, kuriuose vaikai gyvena šeimynų principu, neišskiriant brolių ir seserų. Vaikų namai šių metų pavasarį užbaigė ilgalaikį (įgyvendinimo laikotarpis 2011-2016 metai) gyvenamųjų patalpų renovacijos projektą „Jaukesnė aplinka vaikams“, prie kurio įgyvendinimo prisidėjo pavieniai asmenys, įmonės.

Kiekviename šeimynos bute yra miegamieji kambariai, svetainė su virtuve ir valgomuoju, atskirai berniukų ir mergaičių dušinės ir tualetai, prieškambaris. Kambariuose gyvena po 1-2 vaikus. 

Licencija
Mūsų įtaiga turi licenciją socialinei globai teikti.
Istorija

Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai turi įdomią ir gilią istoriją. Dabartinėje mūsų vaikų namų teritorijoje XX amžiaus pradžioje (1906-1909 metais) įsikūrė katalikių moterų vienuolynas. Turėdamos daug įvairių ūkinių veiklų, netrukus seserys vienuolės įsteigė mergaičių prieglaudą, kuri gyvavo iki pat II-ojo Pasaulinio karo. Sovietmečiu vienuolynas buvo uždarytas, o jo vietoje 1946 metais liepos 31 d. oficialiai įkurti Vilniaus 12-ieji vaikų globos namai, kurie šiais metais švenčia savo 70-ies metų Jubiliejų.

Atsigręžiant į istorinę praeitį, remiantis istoriniais šaltiniais, kurie byloja, kad vaikų namų teritorijoje augo didelis ir gražus sodas, vaikams kilo idėja pasodinti Jubiliejinį „Mūsų svajonių sodą“.  Šią idėją vaikai ir darbuotojai, padedant vaikų namų savanoriams (korepetitoriams ir studentėms praktikantėms) bei rėmėjui – sodininkui Juozui Amšiejui, kurio dovanoti sodinukai (kriaušės, obelys, vyšnios) virto mūsų „Svajonių sodu“, įgyvendino šių metų pavasarį.

1992 metais Vilniaus 12-ieji vaikų namai perkurti į Vilniaus 3-iuosius vaikų namus, o nuo 2011 metų vaikų namai oficialiai tapo Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namais, kurių steigėju nuo 2010 metų yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija.Mūsų draugai