Administracijos informacija

Atgal

Administracijos informacija


Nuostatai
BĮ VILNIAUS ANTAKALNIO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  NUOSTATAI
 

(patvirtinti 2021 m. sausio 8 d. sprendimu Nr. 1-831) 

 

 

Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. II ketv. 

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. I ketv. 
Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021-12-31 

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. III ketv. 

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. II ketv. 
Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 - 2021 m.  

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. I ketv. 

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 m. 

2020 m. darbo užmokestis II ketv.

2020 m. darbo užmokestis I ketv.

2019 m. darbo užmokestis IV ketv.

2019 m. darbo užmokestis III ketv.

2019 m. darbo užmokestis II ketv.

2019 m. darbo užmokestis I ketv.

 

 

 

 

 
Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės.

 

 

Biudžeto rinkiniai

2022 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2022 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita .
2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2021 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2021 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2021 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2020 m.  gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2020 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2020 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2020 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita.

2019 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita.
2019 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita.

2019 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita.

2019 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita.

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 06 30 .

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 12 31.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 09 30.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 06 30.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 03 31.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 12 31 .

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 09 30.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 06 30 .

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 03 31 .

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 12 31 .

Finansinės ataskaitos rinkinys 2019 09 30 .

Finansinės ataskaitos rinkinys 2019 06 30 .

Finansinės ataskaitos rinkinys 2019 03 31 .

Veiklos sritys
  • Apgyvendinimas

  • Aprūpinimas drabužiais, avalyne

  • Įgūdžių ugdymas

  • Konsultavimas

  • Laisvalaikio organizavimas

  • Maitinimas

  • Nuolatinė priežiūra

  • Psichologinė pagalba

  • Sveikatos priežiūra

  • Ugdymo organizavimas

Vadovo metinės veiklos užduotis

Direktoriaus einamųjų metų užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Įgyvendinti Antakalnio VGN pertvarką pereinant nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų vaikams.

 

 

 

 

2.1.1. Tinkamų vaikams gyvenamųjų globos sąlygų paruošimas.

 

2.1.2.Nepilanmečių vaikų apgyvendinimas naujuose butuose.

 

2.1.3. Vaikų į biologinę šeimą grąžinimas.

 

2.1.4. Vyresniųjų vaikų skatinimas ir įgalijnimas gyventi svarankiškai.

2.1.1.1. Iki 2021 07 01 pilnas 3 būstų įkūrimas ir aprūpinimas (teisinis, gyvenamasis, materialinis).

 

2.1.2.1. Iki 2021 08 01 apgyvendinti 22 nepilnamečiai vaikai.

 

 

2.1.3.1. Iki 2021 06 01 grąžinti 1 šešiolikmetį į biologinę šeimą.

 

2.1.4.1.Iki 2021 10 31 išleisti į savarankišką gyvenimą 7 (iš 8) pilnamečius ugdytinius.

2.2.Užtikrinti įstaigos tęstinumą.

 

 

 

 

2.2.1. Tobulinti darbuotojų kompetenciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Gerinti įstaigos veiklą.

 

2.2.1.1. GIMK mokymai. Visi, kas dirba butuose (18-21 darbuotojas).

2.2.1.2. Būstų komandų supervizijos (5 susitikimai 2021 metais).

2.2.1.3.Privalomi 16 val.kvalifikacijos kėlimo mokymai soc.darbuotojams ir soc.darbuotojų padėjėjams.

 

2.2.2.1. Iki 2021 06 01 susipažindinti su bendruomenėmis Laisvė pr., J.Franko g. ir Viksvų g. vykdant šeimynų adaptaciją naujose gyvenamosiose vietose.

2.2.2.2. Užbaigti mokymus savanorystės projekte „54+“ su 16 vyresnio amžiaus žmonėmis ir įtraukti 6 naujus savanorius į veiklą bendruomeniuose VGN.

2.2.2.3. Pasitelkti mentoriaus (eksperto) paslaugas siekiant darbo kokybės bendruomeniniuose VGN.

2.3. Suorganizuoti Vilniaus miesto vaikų globos namų šventę „Aš - Vilniaus vaikas“, skirtą Antakalnio vaikų globos namų 75-ųjų įkūrimo metinių progai

 

2.3.1. Stiprinti vaikų savivertę ir pasididžiavimą esant vilniečiu bei formuojant visuomenės pozityvų požiūrį į vaikus likusius be tėvų globos.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Tęsti Antakalnio VGN tradiciją – kasmetiniai buvusių auklėtinių ir darbuotojų susitikimai.

2.3.1.1. Kviesti: steigėjo atstovus, visus VGN, kuriuose gyvena Vilniaus vaikai, bendruomenių atstovus.

Dalyvaus 90 % pakviestųjų.

2.3.1.2. Supažindinti su: “Vaiko globos raida Lietuvoje“, „Vaiko globos raida Vilniuje“,, „Vaiko globa šiandien ir perspektyvoje“. Paruošti 3 pranešimai.

2.3.1.3. Vaikų gebėjimų ir talentų demonstravimas: žaidynės, meninė programa, šventinis „laužas“.

 

2.3.2.1.Šventę organizuoti liepos mėn.

 

3. Rizikos, kurioms esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos

3.1. Esant ilgalaikiam paskelbtam karantinui dėl COVID-19 ligos galimi terminų pratęsimai/ atidėjimai.

3.2. Įvykus prioritetų ar reikalavimų pasikeitimams steigėjo socialinės politikos srityje bei teisės aktuose, galimi vykdomų priemonių pakeitimai ar atidėjimai.

3.3. Vykdant bendruomeninių vaikų globos namų veiklą ir diegiant nenumatytas pareigybes gali atsirasti lėšų trūkumas oriam darbuotojų skatinimui.

Tarnybiniai lengvieji

Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų tarnybinių automobilių naudotojai

Eil. 
nr
Tarnautojas
Automobilis
V. Pavardė Pareigos Markė modelis Valst. nr.
 
1. S. P. Vairuotojas VW Kombi JPF 884
2. S. P. Vairuotojas ir kiti įstaigos darbuotojai pagal Vilniaus Antakalnio VSGN direktoriaus 2021 06 02 įsakymą Nr. V-20, 4 p.. VW Polo KDV 592
3. S. P. Vairuotojas ir kiti įstaigos darbuotojai pagal Vilniaus Antakalnio VSGN direktoriaus 2021 05 04 įsakymą Nr. V-16, 4 p.. Ford Focus LPZ 738

Mūsų draugai