Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai


Apie Mus


 Mūsų įtaiga įsigijo licenciją socialinei globai teikti 

        

 

Kurti šeimyninę aplinką  vaikams, likusiems be tėvų globos, pripažįstant kiekvieną vaiką kaip vertybę, siekiant visapusiško asmenybės formavimo.


 


           Visuomenės poreikius tenkinantys vaikų globos namai, sugebantys išugdyti dorą, savarankišką, pasiruošusią integracijai į visuomenę asmenybę.