Administracijos informacija

Atgal

Administracijos informacija

Šiuo metu vyksta įstaigos reaorganizacija.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022-11-23 sprendimas  "DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS ANTAKALNIO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ REORGANIZAVIMO"  Nr. 1-1661  .


Pranešimas apie įstaigos reorganizavimą

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022-08-29 priėmė sprendimą Nr. 1-1549 “Dėl sutikimo reorganizuoti savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus“, kuriuo nuspręsta reorganizuoti iki 2023 m. balandžio 1 d. Savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus (buveinės adresas V. Grybo g. 29, LT-10318 Vilnius, juridinio asmens kodas 190988178, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), prijungiant Savivaldybės biudžetinę įstaigą Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namus prie Savivaldybės biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ (buveinės adresas Lakštingalų g. 9, LT-10103 Vilnius, juridinio asmens  kodas  190978821, duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre)

Nuo viešo paskelbimo apie biudžetinės įstaigos Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą dienos:

reorganizuojamos biudžetinės įstaigos statusą įgyja - biudžetinė įstaiga Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai, juridinio asmens kodas 190988178, buveinė V. Grybo g. 29, LT-10318 Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre;

dalyvaujančios reorganizavime biudžetinės įstaigos statusą  įgyja– biudžetinė įstaiga Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“, juridinio asmens kodas 190978821, buveinė Lakštingalų g. 9, LT-10103 Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu – reorganizuojamą biudžetinę įstaigą Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“, kuriai pereina visas reorganizuojamos įstaigos turtas, teisės ir pareigos, įskaitant reorganizuojamos įstaigos teises ir pareigas pagal sandorius, o turtas yra įtraukiamas į reorganizavime dalyvaujančios įstaigos buhalterinę apskaitą iki reorganizuojamos įstaigos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

Po reorganizavimo savo veiklą baigs Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai (įstaigos kodas – 190988178), o reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ toliau tęs savo veiklą. Biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ duomenys ir rekvizitai, nurodyti šiame pranešime, pasibaigus reorganizavimui, nesikeis.

Po reorganizavimo veiksiančios Biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ savininko teises ir pareigas įgyvendins Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Planuojama reorganizavimo pabaigos data – 2023 balandžio 1 d.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbiama įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos įstatuose nurodytame šaltinyje – Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje Juridinių asmenų vieši pranešimai bei įstaigų interneto svetainėse http://www.antakalniovaikunamai.lt ir www.gilesvaikai.lt.

Reorganizavimo sąlygos, po reorganizavimo galiosiantys biudžetinės įstaigos Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ nuostatai ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami čia:

Reorganizavimo sąlygų aprašas

BĮ Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys;

BĮ Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys;

BĮ Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys;

BĮ Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos , ;

 BĮ Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos , ,;

BĮ Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos, ;

 

BĮ Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys;

BĮ Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys;

BĮ Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys;

BĮ Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos;

BĮ Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos;

BĮ Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos;

Nuostatai
BĮ VILNIAUS ANTAKALNIO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  NUOSTATAI
 

(patvirtinti 2021 m. sausio 8 d. sprendimu Nr. 1-831) 

 

 

Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. II ketv. 

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. I ketv. 
Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021-12-31 

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. III ketv. 

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. II ketv. 
Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 - 2021 m.  

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. I ketv. 

Darbuotojų vidutinis mėnėsinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 m. 

2020 m. darbo užmokestis II ketv.

2020 m. darbo užmokestis I ketv.

2019 m. darbo užmokestis IV ketv.

2019 m. darbo užmokestis III ketv.

2019 m. darbo užmokestis II ketv.

2019 m. darbo užmokestis I ketv.

 

 

 

 

 
Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės.

 

 

Biudžeto rinkiniai

2022 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2022 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita .
2022 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita .
2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2021 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2021 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2021 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2020 m.  gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2020 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2020 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita .

2020 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita.

2019 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita.
2019 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita.

2019 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita.

2019 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita.

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 09 30 .

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 06 30 .

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 12 31.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 09 30.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 06 30.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 03 31.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 12 31 .

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 09 30.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 06 30 .

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 03 31 .

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 12 31 .

Finansinės ataskaitos rinkinys 2019 09 30 .

Finansinės ataskaitos rinkinys 2019 06 30 .

Finansinės ataskaitos rinkinys 2019 03 31 .

Veiklos sritys
  • Apgyvendinimas

  • Aprūpinimas drabužiais, avalyne

  • Įgūdžių ugdymas

  • Konsultavimas

  • Laisvalaikio organizavimas

  • Maitinimas

  • Nuolatinė priežiūra

  • Psichologinė pagalba

  • Sveikatos priežiūra

  • Ugdymo organizavimas

Vadovo metinės veiklos užduotis

Direktoriaus einamųjų metų užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Įgyvendinti Antakalnio VGN pertvarką pereinant nuo institucinės globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų vaikams.

 

 

 

 

2.1.1. Tinkamų vaikams gyvenamųjų globos sąlygų paruošimas.

 

2.1.2.Nepilanmečių vaikų apgyvendinimas naujuose butuose.

 

2.1.3. Vaikų į biologinę šeimą grąžinimas.

 

2.1.4. Vyresniųjų vaikų skatinimas ir įgalijnimas gyventi svarankiškai.

2.1.1.1. Iki 2021 07 01 pilnas 3 būstų įkūrimas ir aprūpinimas (teisinis, gyvenamasis, materialinis).

 

2.1.2.1. Iki 2021 08 01 apgyvendinti 22 nepilnamečiai vaikai.

 

 

2.1.3.1. Iki 2021 06 01 grąžinti 1 šešiolikmetį į biologinę šeimą.

 

2.1.4.1.Iki 2021 10 31 išleisti į savarankišką gyvenimą 7 (iš 8) pilnamečius ugdytinius.

2.2.Užtikrinti įstaigos tęstinumą.

 

 

 

 

2.2.1. Tobulinti darbuotojų kompetenciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Gerinti įstaigos veiklą.

 

2.2.1.1. GIMK mokymai. Visi, kas dirba butuose (18-21 darbuotojas).

2.2.1.2. Būstų komandų supervizijos (5 susitikimai 2021 metais).

2.2.1.3.Privalomi 16 val.kvalifikacijos kėlimo mokymai soc.darbuotojams ir soc.darbuotojų padėjėjams.

 

2.2.2.1. Iki 2021 06 01 susipažindinti su bendruomenėmis Laisvė pr., J.Franko g. ir Viksvų g. vykdant šeimynų adaptaciją naujose gyvenamosiose vietose.

2.2.2.2. Užbaigti mokymus savanorystės projekte „54+“ su 16 vyresnio amžiaus žmonėmis ir įtraukti 6 naujus savanorius į veiklą bendruomeniuose VGN.

2.2.2.3. Pasitelkti mentoriaus (eksperto) paslaugas siekiant darbo kokybės bendruomeniniuose VGN.

2.3. Suorganizuoti Vilniaus miesto vaikų globos namų šventę „Aš - Vilniaus vaikas“, skirtą Antakalnio vaikų globos namų 75-ųjų įkūrimo metinių progai

 

2.3.1. Stiprinti vaikų savivertę ir pasididžiavimą esant vilniečiu bei formuojant visuomenės pozityvų požiūrį į vaikus likusius be tėvų globos.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Tęsti Antakalnio VGN tradiciją – kasmetiniai buvusių auklėtinių ir darbuotojų susitikimai.

2.3.1.1. Kviesti: steigėjo atstovus, visus VGN, kuriuose gyvena Vilniaus vaikai, bendruomenių atstovus.

Dalyvaus 90 % pakviestųjų.

2.3.1.2. Supažindinti su: “Vaiko globos raida Lietuvoje“, „Vaiko globos raida Vilniuje“,, „Vaiko globa šiandien ir perspektyvoje“. Paruošti 3 pranešimai.

2.3.1.3. Vaikų gebėjimų ir talentų demonstravimas: žaidynės, meninė programa, šventinis „laužas“.

 

2.3.2.1.Šventę organizuoti liepos mėn.

 

3. Rizikos, kurioms esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos

3.1. Esant ilgalaikiam paskelbtam karantinui dėl COVID-19 ligos galimi terminų pratęsimai/ atidėjimai.

3.2. Įvykus prioritetų ar reikalavimų pasikeitimams steigėjo socialinės politikos srityje bei teisės aktuose, galimi vykdomų priemonių pakeitimai ar atidėjimai.

3.3. Vykdant bendruomeninių vaikų globos namų veiklą ir diegiant nenumatytas pareigybes gali atsirasti lėšų trūkumas oriam darbuotojų skatinimui.

Tarnybiniai lengvieji

Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų tarnybinių automobilių naudotojai

Eil. 
nr
Tarnautojas
Automobilis
V. Pavardė Pareigos Markė modelis Valst. nr.
 
1. S. P. Vairuotojas VW Kombi JPF 884
2. S. P. Vairuotojas ir kiti įstaigos darbuotojai pagal Vilniaus Antakalnio VSGN direktoriaus 2022 10 27 įsakymą Nr. V-27, 4 p.. VW Polo KDV 592
3. S. P. Vairuotojas ir kiti įstaigos darbuotojai pagal Vilniaus Antakalnio VSGN direktoriaus 2021 05 04 įsakymą Nr. V-16, 4 p.. Ford Focus LPZ 738

Mūsų draugai